JP 15/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR IN SKLADIŠČE V KLETI HALE TIVOLI

JP 15/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR IN SKLADIŠČE V KLETI HALE TIVOLI

informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor in skladišče v kleti Hale Tivoli, Celovška cesta 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1350 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v skupni izmeri 54,00 m2, na naslovu Celovška cesta 25, Ljubljana, v kleti Hale Tivoli, ki v naravi predstavlja poslovni prostor (pisarna 36,00 m2 in skladišče 18,00 m2) v skupni izmeri 54,00 m2.

 

Poslovni prostor se oddaja za pisarniško dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 2. 7. 2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 3. 7. 2024 ob 11:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja z 12. 7. 2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.