Dostopnost

Dostopnost

Javni zavod za Šport Ljubljana se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.sport-ljubljana.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.sport-ljubljana.si.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • povečanja pisave za več stopenj ter spreminjanje tipa pisave,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • možnost berljive pisave,
  • izbira barve ozadja,
  • podčrtovanja povezav,
  • odstranitev animacij.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče www.sport-ljubljana.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.sport-ljubljana.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila itd…),
  • različne kompleksne tabele s podatki (npr. kazalnik kakovosti v obliki slike PNG),
  • organigram Javnega zavoda Šport Ljubljana.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 6. 2023 na podlagi samoocene.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.sport-ljubljana.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@sport-ljubljana.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.