Dostopnost

Dostopnost

Javni zavod za Šport Ljubljana se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.sport-ljubljana.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.sport-ljubljana.si.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • povečanja pisave za več stopenj ter spreminjanje tipa pisave,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • možnost berljive pisave,
  • izbira barve ozadja,
  • podčrtovanja povezav,
  • odstranitev animacij.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.sport-ljubljana.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.sport-ljubljana.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila, uradni dokumenti itd…),
  • različne kompleksne tabele s podatki v PDF obliki zapisa (npr. ceniki),
  • promocijska gradiva v obliki PDF zapisa (npr. Corpo katalog Center Stožice in Park Tivoli),
  • organigram Javnega zavoda Šport Ljubljana.

Navedene datoteke zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo v celoti zahtev o dostopnosti. Glede na to, da gre v nekaterih primerih za izvirne in sprejete dokumente, bi prilagoditev vsebine za namen dostopnosti pomenila predrugačenje izvirnih dokumentov. Zavod v vsebino že sprejetih dokumentov, ki imajo lahko tudi status arhivskega gradiva, ne more in ne sme posegati. Zagotovitev dostopnosti s posegom v izvirno obliko dokumenta ne bi imelo dodatnih koristi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, kajti bistvene informacije izhajajo iz dostopne vsebine dokumenta.

Ceniki prav tako v celoti ne izpolnjujejo zahtev o dostopnosti, saj gre za kompleksne tabele velikega števila objektov. V takšni obliki so potrjeni na sejah Sveta zavoda in so zato objavljeni kot uradni dokumenti. Postavke, ki so pomembne za uporabnike, so navedene v skladu z zahtevami o dostopnosti. Kljub temu se trudimo tudi na tem področju zagotoviti, da bi bile vse naše vsebine čim bolje prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. Cenike bomo še prilagajali in v čim večji meri poskušali odpraviti pomanjkljivosti glede dostopnosti.

Promocijska gradiva so objavljena v originalni obliki in predstavljajo avtorsko delo. Izpostavljena so v namen podajanja informacij ožji strokovni javnosti (organizatorjem dogodkov). Vsi ostali podatki, zbrani v promocijskih gradivih, pa so podani tudi na spletni strani v obliki, ki zadosti potrebam o dostopnosti spletišča.

Dostopne alternative: pomoč pri razumevanju navodil, poročil in ostalih besedil ranljivim skupinam nudijo zaposleni Športa Ljubljana na telefonski številki: (+386) 01 430 68 45 ali na elektronskem naslovu: info@sport-ljubljana.si.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 6. 2023 na podlagi samoocene. Dodani polni podatki nadzornega organa dne, 28.9.2023. Dodana dodatna razlaga glede nedostopnih vsebin dne, 1.2.2024.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.sport-ljubljana.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@sport-ljubljana.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. 01 555 58 48, www.irsid.gov.si, po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.