O nas

O nas

Javni zavod Šport Ljubljana je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju letnega programa športa Mestne občine Ljubljana.

KONTAKTIRAJTE NAS

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Direktorica: Tatjana Polajnar
 • Matična številka: 5145414
 • ID za DDV: 63489767
 • Račun: URSJP: 01261-6030721152
 • Datum ustanovitve: 01.01.2008
 • Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani
 • Vpis v sodni register: SRG 2008/10191

Člani sveta JZ ŠL

dr. Marta Bon (predsednica Sveta JZŠL)

mag. Samo Logar (podpredsednik Sveta JZŠL)

Marko Kolenc (član Sveta JZŠL)

Grega Hemler (član Sveta JZŠL)

Boris Makoter (član Sveta JZŠL)

Rasto Oderlap (član Sveta JZŠL)

Irena Vrtačnik Dujić (članica Sveta JZŠL, predstavnica delavcev)

VEČ O ŠPORTU LJUBLJANA

POVEZAVE IN DOKUMENTI

KDO SMO

Kot upravljavci športnih objektov za kakovostni in vrhunski šport, moramo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog in pravilom, ki jih postavljajo nacionalne in mednarodne športne zveze, da so ti objekti pripravljeni tako, da se lahko izvajajo tekme na državnem in mednarodnem nivoju. Za zagotovitev vseh potreb in pogojev pa mora program dela in razvoja Šport Ljubljana temeljiti predvsem na zagotavljanju pogojev za izvajanje dogovorjenega športnega programa ter šele nato na drugih aktivnostih, ki se lahko izvajajo v objektih in na športnih površinah, s katerimi zavod upravlja.

Šport Ljubljana deluje na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, in sicer:

 • Upravlja s športnimi objekti.
 • Upravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov, naprav in opreme, ki je v upravljanju Šport Ljubljana.
 • Zagotavlja normalno poslovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.
 • Športne objekte in prostore v njih oddaja izvajalcem Letnega programa športa MOL ter drugim uporabnikom ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki.
 • Spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja Letni program športa MOL.
 • Daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu.
 • Pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja.
 • Načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu.
 • Daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem Letnega programa športa MOL.
 • Zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
 • Svetuje pri načrtovanju, obnovi in gradnji športnih objektov v občini.

Šport Ljubljana opravlja tudi gospodarsko dejavnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:

 • Oddajanje prostorov v najem in uporabo.
 • Opravljanje gostinske dejavnosti.
 • Organizacija kulturnih in zabavnih prireditev.
 • Izvajanje rekreacije: fitnes, vodene vadbe, tenis, streljanje, plavanje, namizni tenis, golf, dvoranski športi, …
 • Reklamiranje in oglaševanje.
 • Organiziranje tekmovanj in športnih prireditev.

Šport je čedalje pomembnejša človekova dejavnost in del splošne kulture, ki pomembno bogati življenje posameznika in predstavlja prvino kakovosti življenja. Šport motivira, vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje pozitivne samopodobe.

Poslanstvo JZ Šport Ljubljana je skrb za kakovostno in aktivno življenje vseh meščanov. S tem zavod pomembno prispeva k izboljšanju stanja in odnosa na področju športa, sledi zastavljenim ciljem MOL in jih uresničuje v dobrobit javnega interesa.

Cilj in smisel delovanja zavoda je skrb in vzdrževanje obstoječega stanja športne infrastrukture, sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji kakovostne mreže novih športnih objektov in površin v Ljubljani kot tudi ponudba športnih in ostalih raznolikih dejavnosti.

Vizija JZ Šport Ljubljana je slediti in živeti vrednote, kot so solidarnost, spoštljivost, čistost in prijaznost ter zeleno in trajnostno, s partnerskim odnosom nadgrajevati ter predajati vrednote prihodnjim generacijam.

KONTAKTI VODSTVA

Tatjana Polajnar
direktorica
Dušan Podpečan
vodja finančno računovodske službe
Nace Potočnik
pravna služba
Kostja Židan
vodja športnih programov
Irena Vrtačnik Dujić
vodja trženja in oglaševanja
Roman Kolar
vodja trženja športne prireditve

SLUŽBE ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vesna Prodan
splošne službe
mag. Urša Fink
splošne službe
Natalija Panzova
kadrovske zadeve
Ana Marković Bach
vodja računovodstva

TRŽENJE

Valerija Ravnak
Trženje in oglaševanje
Sara Ašanin Gole
Trženje in oglaševanje
Matej Lukman
vodja fitnesov
Janez Burkeljca
vodja športnih programov plavanja
Jasmina Hercegovac
gostinstvo

VODJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Matej Trobec
HALA TIVOLI, TENIS CENTER TIVOLI
Luka Trškan
KOPALIŠČE TIVOLI, SAVNA ZLATI KLUB, FITNES TIVOLI
Kristijan Salmič
DVORANA STOŽICE, STADION STOŽICE
Tomas Tišler
DVORANA ZALOG
Samir Hajrić
GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANA, FITNES VIČ, NOGOMETNA IGRIŠČA SVOBODA
Boštjan Albreht
KOPALIŠČE KOLEZIJA, DVORANA KRIM
Mojca Končan
STRELIŠČE RUDNIK
Aleš Franetič
DVORANA KODELJEVO
Katarina Gaser
VEČNAMENSKA DVORANA KODELJEVO, KOPALIŠČE KODELJEVO
Andrej Kastelic
STADION ŠIŠKA, DVORANA VIŽMARJE BROD
Roman Hočevar
DVORANA JEŽICA, DVORANA MAKSA PEČARJA
Grega Husar
HIPODROM STOŽICE, RIC SAVA