IP 491/2023 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN

IP 491/2023 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO PREMIČNIN

pomembni datumi
Objavljeno: 19. 07. 2023
Rok za vprašanja: 07. 08. 2023
Rok za oddajo: 07. 08. 2023
Dokumenti
informacije

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA na podlagi druge alineje prvega odstavka 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 11/18), z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 31/18), objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin – fitnes naprave (več v pripetih dokumentih).

 

• FITNES PLATFORMA ZA TRENING HITROSTI
• FITNES NAPRAVA- POTISK S PRSI
• FITNES NAPRAVA- POŠEVNI POTISK S PRSI

 

Za prodajo predmetnih/e premičnin/e bo sklenjena neposredna pogodba po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve neposredne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Možnost nakupa tudi posamičnega kosa predmetne premičnine.

 

Prijavo za namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, po e-pošti na e-naslov Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, info@sport-ljubljana.si ali osebno. Pri prijavi na namero se obvezno sklicujte na zgoraj navedeno številko.

 

Kontakt za dodatne informacije ali ogled: g. Kristijan Salmič, kristijan.salmic@sport-ljubljana.si, tel.: 051 653 563

 

Več o nameri lahko preberete v pripetem dokumentu.