JN/INT 487/2023 – Najem oblačnega okolja/infrastrukture za obdobje 24 mesecev

JN/INT 487/2023 – Najem oblačnega okolja/infrastrukture za obdobje 24 mesecev

pomembni datumi
Objavljeno: 18. 07. 2023
Rok za vprašanja: 21. 07. 2023
Rok za oddajo: 26. 07. 2023
Dokumenti
informacije

Na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju ( Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23 ) Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA objavlja:

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA EVIDENČNO NAROČILO:
NAJEM OBLAČNEGA OKOLJA/INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 24 MESECEV

 

Javni zavod Šport Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo javnega naročila po evidenčnem postopku, za predmet naročila »Najem oblačnega okolja/infrastrukture za obdobje 24 mesecev«, najkasneje do srede 26.07.2023 do 10. ure.

 

Ponudniki, ki imajo interes za pridobitev javnega naročila, ponudbo z ustrezno dokumentacijo skladno z Navodili za pripravo ponudbe v prilogi oddajo po pošti ali dostavijo osebno na naslov naročnika:
Javni zavod Šport Ljuibljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – EVIDENČNO NAROČILO: Najem oblačnega okolja/infrastrukture za obdobje 24 mesecev.«

 

Vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom ponudniki pošljejo na elektronski naslov info@sport-ljubljana.si, najkasneje do petka 21.07.2023. Naročnik bo odgovoril v najkrajšem možnem času preko elektronske pošte in odgovor objavil na spletni strani.
Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in o tem obvestil ponudnike po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v ta namen.