JP 01/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V SKLOPU KOPALIŠČA TIVOLI

JP 01/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V SKLOPU KOPALIŠČA TIVOLI

pomembni datumi
Objavljeno: 31. 01. 2024
Rok za oddajo: 20. 02. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v sklopu Kopališča Tivoli, Celovška 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1397/2 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v skupni izmeri 72,85 m2, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, ki v naravi predstavlja trgovino A v izmeri 11,07 m2 , skladišče v izmeri 2,28 m2 , trgovino B s pisarno v izmeri 39,00 m2, shramba v izmeri 18,00 min sanitarije v izmeri 2,5 m2 .

 

Nepremičnina se oddaja za trgovsko in/ali pisarniško dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 20.02.2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 20.02.2024 ob 10:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 01.03.2023, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.