JP 02/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – POSLOVNI PROSTOR V DVORANI KODELJEVO

JP 02/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – POSLOVNI PROSTOR V DVORANI KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 16. 02. 2024
Rok za oddajo: 07. 03. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v pritličju Dvorane Kodeljevo, Gortanova 21, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 834/7 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 56,70 m2, na naslovu Gortanova 21, 1000 Ljubljana, ki v naravi predstavlja trgovino v izmeri 56,70 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za trgovsko dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 7. 3. 2024 do 09.00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 7. 3. 2024 ob 13:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 1. 4. 2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.