JP 04/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – NEPREMIČNINA V PARKU TIVOLI

JP 04/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – NEPREMIČNINA V PARKU TIVOLI

pomembni datumi
Objavljeno: 27. 02. 2024
Rok za oddajo: 18. 03. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Nepremičnina v Parku Tivoli, Celovška 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1387 k.o. 1740 – Spodnja Šiška v skupni izmeri 2.234,00 m2, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, ki v naravi predstavlja steze za mini golf s hišico za prodajo kart v skupni izmeri 2.234,00 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za športno dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18.03.2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.03.2024 ob 11:15 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 01.05.2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.