JP 05/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – BAR KODELJEVO

JP 05/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – BAR KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 19. 03. 2024
Rok za vprašanja: 07. 04. 2024
Rok za oddajo: 08. 04. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v sklopu Kopališča Kodeljevo – Bar Kodeljevo, Ulica Carla Benza 11, 1000 Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 847/1 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 587,36 m2, na naslovu Ulica Carla Benza 11, Ljubljana, v pritličju Kopališča Kodeljevo, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 27,71 m2, kuhinjo v izmeri 11.77 m2, skladišče v izmeri 6.44 m2, teraso za zunanje uporabnike v izmeri 95,00 m2 in teraso za bazenske uporabnike v izmeri 446,44 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za gostinsko dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8. 4. 2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 9. 4. 2024 ob 12:30 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 1. 5. 2024, in sicer za določen čas 5 let

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.