JP 07/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – BAR GIMNASTIČNI CENTER

JP 07/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – BAR GIMNASTIČNI CENTER

pomembni datumi
Objavljeno: 19. 03. 2024
Rok za vprašanja: 07. 04. 2024
Rok za oddajo: 08. 04. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Gostinski lokal – Bar Gimnastični Center Vič, Koprska 29, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 422/1 in 422/2, obe k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v skupni izmeri 135 m2, na naslovu Koprska 29, 1000 Ljubljana, v pritličju stavbe, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 80 m2, zunanje površine (terasa) v izmeri 50 m2 in sanitarije v izmeri 10 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za gostinsko dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8. 4. 2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 9. 4. 2024 ob 12:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 01.05.2024, in sicer za določen čas 5 let

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.