JP 07 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica v sklopu Kopališča Tivoli

JP 07 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica v sklopu Kopališča Tivoli

informacije

Številka: JP 07/2023

Datum: 05. 09. 2023

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica v sklopu Kopališča Tivoli, Celovška 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1397/2 k.o. 1740 – Spodnja Šiška, stavba 1762 v skupni izmeri 233,00 m2, na naslovu Celovška 25, Ljubljana, na mostu nad Kopališčem Tivoli, ki v naravi predstavlja prostor za umestitev dveh vadišč za boks v izmeri 177,00 m2 , hodnik v izmeri 8,00 m2, sanitarije v izmeri 13,00 m2, garderobo v izmeri 18,00m2 , tuši v izmeri 8,00 m2 ter pisarno v izmeri 9,00 m2.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno 05. 10. 2023 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 06. 10. 2023 ob 10:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnine se oddajajo s 1. 11. 2023, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v spodaj pripetih dokumentih.