JP 08/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

JP 08/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 24. 04. 2024
Rok za oddajo: 14. 05. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v Športnem parku Kodeljevo, Gortanova 21, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 834/9 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 49,00 m2, na naslovu Gortanova 21, 1000 Ljubljana, ki v naravi predstavlja trgovino v izmeri 39,50 m2 in skladišče v izmeri 9,50 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za trgovsko dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 14.05.2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.05.2024 ob 11:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 01.06.2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.