JP 09/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

JP 09/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 21. 02. 2024
Rok za oddajo: 12. 03. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v Športnem Parku Kodeljevo, Gortanova 21, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 834/9 in 834/1 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 459,53 m2, na naslovu Gortanova 21, Ljubljana, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 197,93 m2, teraso gostinskega lokala pod nadstrešnico v izmeri 148,60 m2, teraso gostinskega lokala izven nadstrešnice v izmeri 31,00 m2 in teraso gostinskega lokala na neurejeni površini za mize v izmeri 82,00 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za gostinsko dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 12. 3. 2024 do 09.00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 3. 2024 ob 11:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 1. 4. 2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.