JP 10/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V SKLOPU DVORANE KODELJEVO

JP 10/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V SKLOPU DVORANE KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 12. 01. 2024
Rok za vprašanja: 31. 01. 2024
Rok za oddajo: 01. 02. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v sklopu Dvorane Kodeljevo, Gortanova 21, Ljubljana

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 834/7 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 52,33 m2, na naslovu Gortanova 21, Ljubljana, v pritličju in kleti, ki v naravi predstavlja pisarno v izmeri 13,33 m2, sejno sobo v izmeri 30 m2 in skladišče v izmeri 9 m2.

Nepremičnina se oddaja za pisarniško in skladiščno dejavnost.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 01.02.2024 do 09:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 01.02.2024 ob 13:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

Nepremičnina se oddaja s 15.02.2023, in sicer za določen čas 5 let.

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.