JP 11/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica nad mostom Kopališča Tivoli

JP 11/2023 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica nad mostom Kopališča Tivoli

pomembni datumi
Objavljeno: 06. 12. 2023
Rok za oddajo: 26. 12. 2023
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – Telovadnica v sklopu Kopališča Tivoli, Celovška 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1397/2 k.o. 1740 – Spodnja Šiška, stavba 1762 v skupni izmeri 233,00 m2, na naslovu Celovška 25, Ljubljana, na mostu nad Kopališčem Tivoli, ki v naravi predstavlja prostor za umestitev dveh vadišč za boks v izmeri 177,00 m2 , hodnik v izmeri 8,00 m2, sanitarije v izmeri 13,00 m2, garderobo v izmeri 18,00m2 , tuši v izmeri 8,00 m2 ter pisarno v izmeri 9,00 m2.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 26.12.2023 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 27.12.2023 ob 10:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnine se oddajajo s 1. 1. 2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v spodaj pripetih dokumentih.