JP 11/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor pod platojem HALE TIVOLI

JP 11/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor pod platojem HALE TIVOLI

pomembni datumi
Objavljeno: 27. 02. 2024
Rok za oddajo: 18. 03. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor pod platojem Hale Tivoli, Celovška 25, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1355 k.o. 1740 – Sp. Šiška v skupni izmeri 59,00 m2, na naslovu Celovška cesta 25, Ljubljana, pod platojem Hale Tivoli, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v izmeri 59,00 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18.03.2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.03.2024 ob 11:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 01.04.2024, in sicer za določen čas 5 let

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.