JP 14/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

JP 14/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR V ŠPORTNEM PARKU KODELJEVO

pomembni datumi
Objavljeno: 31. 05. 2024
Rok za oddajo: 20. 06. 2024
Dokumenti
informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Poslovni prostor v Športnem parku Kodeljevo, Gortanova 21, Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 834/9 k.o. 1731 – Udmat v skupni izmeri 38,05 m2, na naslovu Gortanova 21, 1000 Ljubljana, v pritličju, ki v naravi predstavlja pisarno v izmeri 18,30 m2 in sejno sobo v izmeri 19,75 m2.

 

Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 20. 6. 2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 20. 6. 2024 ob 11:00 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja s 1. 9. 2024, in sicer za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.