JP 16/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR NA STADIONU STOŽICE

JP 16/2024 – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE – POSLOVNI PROSTOR NA STADIONU STOŽICE

informacije

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM – Glavni prostor in čajna kuhinja na VIP nivoju stadiona in čakalnica v nivoju garderob stadiona, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana

 

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

1. Glavni prostor in čajna kuhinja na VIP nivoju stadiona
Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1005/3 k. o. 1735 – Stožice v skupni izmeri 164 m2, na naslovu Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, na VIP nivoju stadiona, ki v naravi predstavlja pisarniške prostore v izmeri 108 m2 in čajno kuhinjo v izmeri 56 m2. (Ocena tržne vrednosti najemnine prostorov: glavni prostor in čajna kuhinja).
Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost.

 

2. Čakalnica
Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 1005/3 k. o. 1735 – Stožice v skupni izmeri 43,9 m2, na naslovu Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, v nivoju garderob stadiona, ki v naravi predstavlja sobo za doping kontrolo v izmeri 43,90 m2 (Ocena tržne vrednosti najemnine prostorov: garderobe, pisarna delegatov in čakalnica).

 

Nepremičnina se oddaja za pisarniško dejavnost.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 16. 7. 2024 do 09:00 ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 17. 7. 2024 na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

 

Nepremičnina se oddaja za določen čas 5 let.

 

Razpisna dokumentacija se nahaja v pripetih dokumentih.