485/2023 – Povabilo k oddaji ponudbe IKT storitve

485/2023 – Povabilo k oddaji ponudbe IKT storitve

informacije

Naročnik Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za storitve koordinacije, svetovanja in urejanja informacijsko komunikacijske tehnologije (več v pripetem dokumentu).

 

Storitve se bodo izvajale na sedežu javnega zavoda, Celovška cesta 25, Ljubljana, ter na vseh preostalih objektih, ki jih ima v upravljanju javni zavod na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Rok za oddajo ponudb je 24.7.2023 do 12.00 ure – do tega navedenega roka mora naročnik ponudbo ponudnika prejeti. Ponudbo lahko ponudniki oddajo osebno, po pošti na naslov Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov info@sport-ljubljana.si. Pri prijavi je potrebno obvezno navesti sklic na navedeno stevilko 485/2023-0000.

 

Kontakt za dodatne informacije: Roman Kolar, tel. 041 322 344, roman.kolar@sport-ljubliana.si.